dijous, 14 d’abril de 2011

resum de la jornada...

La primera jornada que organitzava aquesta ADV va comptar amb un notable èxit de participació. Finalment, vam comptar amb l'assistència d'unes 120 persones i que per ser la primera vegada no està gens malament. La jornada va ser presentada pels srs. Josep Torrents -president ADV-, Jaume Almacelles -responsable ADV's del DAAM- i Jordi Sella -cap oficina DAAM comarca Alt Penedès. Tots ells van destacar la importància de les ADV's al territori i la feina de transferència de coneixement i implantació de noves metodologies pel control sanitari dels cultius.

La primera de les ponències va anar a càrrec del sr. Jordi Luque -investigador de l'IRTA- que va aprofundir i donar un xic més de llum en el tema de les malalties de fusta de la vinya. En la seva presentació va destacar l'important increment de plantes afectades d'aquests darrers anys, ja sigui a través de: la prohibició de l'arsenit sòdic, el maneig cultural inapropiat, control sanitari en vivers deficient,... Precisament, en aquest darrer punt va posar especial incís, i va destacar l'eficàcia que suposaria fer determinats tractaments d'aigua calenta en viver per evitar-ne una major propagació de la malaltia. L'estudi presentat pel sr. Jordi Luque ha plantejat una classificació més exacta dels fongs causants de les enfermetats de fusta i va establir un classificació molt detallada al respecte. Les malalties de planta jove correspondrien a malaltia de petri (phaeomoniella chlamydospora) i peu negre (cylindrocarpon liriodendri, cylindrocapon macrodidymum i campylocarpon fasciculare) i les malalties de planta adulta correspondrien a la eutipiosi (eutypa lata), braç mort (botryosphaeria) i esca (complex de diferents espècies). El sr Jordi Luque va destacar la importància de analitzar el material vegetal afectat a laboratori per un correcte diagnòstic del causant i no basar-nos solament en diagnòstics visuals. En aquest sentit va aportar dades en quan els % dels diferents agents causants en fusta afectada, informació varia sobre sensibilitat de portaempelts i varietats, etc... En definitiva, molta informació que caldrà digerir i actuar en conseqüència, al dia a dia, per evitar la propagació d'aquests fongs en els nostres cultius.


Posteriorment, el sr. Nèstor Coltell -Biagro- i sr. Josep M. Boldú -CQMassó- van fer uns breu presentació dels productes Fuego i Cobre Nórdox, respectivament.

Abans del dinar, encara hi va haver lloc per una taula rodona per debatre al voltant dels sistemes de producció: integrada, ecològica i biodinàmica. En aquesta hi participaren els srs. Josep M. Albet -Albet i Noya-, Joan Rubió -Recaredo- i Josep Ramon Solans -Raimat-. Cadascun d'ells va explicar les seves experiències amb el sistema implantat a la seva bodega. Personalment, em quedaria amb una de les frases que Joan Rubió va dir a la taula: "Primer de tot cal mirar el terra (el sòl) i, en tot cas, quan tinguem aquest element prou conegut ja observarem els astres." Una visió plenament pragmàtica de la biodinàmica, ens cal recuperar certes tendències culturals que ja feien els nostres avis. Sr. Joan Reyes -SSV DAAM-, moderador de la taula, va recalcar la obligatorietat, segons directives de la CE, que tots els estats seus membres hauran de complir al 2014 amb el control integrat de plagues.


Ja per la tarda, el sr. Josep Usall -investigador de l'IRTA- va posar damunt la taula experiències sobre el control de monilia en presseguer. El sr. Josep Usall va explicar de manera molt entenedora la biologia dels fongs causants de les monilies i de quina manera a través de pràctiques culturals es pot evitar la seva propagació i afectació. En quan a tractaments químics va destacar, a través d'assajos realitzats, la elevada eficàcia del ciproconazol. Igualment, va tractar les incidències d'aquests fongs en post-collita. Finalment, va posar damunt la taula algunes dades molt interessants sobre el control de botritys cinerea, obtingudes d'un estudi en que pensa seguir treballant-hi.  

Seguidament, el sr. Xavier Cambredó -Kenogard- va fer una amplia exposició del bacillus que comercialitza aquesta empresa, Dipel.


Ja per acabar la jornada, les sres. Laia Viñas -ADV Ecològica Ponent- i Núria Cuch -ADV Baix Llobregat- van exposar les seves experiències en el maneig de cultius en agricultura ecològica. La sra. Laia Viñas va aprofundir en la vinya ecològica i sra. Núria Cuch en el fruiters de pinyol. Tant una com l'altra van remarcar la importància de conèixer i preservar la riquesa dels nostres sòls. L'estratègia dels cultius ecològics es basa en gran part en aquest fet: la importància de les cobertes vegetals com alimentadores de la fauna auxiliar, les aportacions de matèries orgàniques al sòl, la eliminació de fungicides com a paralitzadors i eliminadors de l'activitat del sòl, etc...


Van concloure la jornada sr. Lluís Ràfols -Consell Comarcal de l'Alt Penedès- i sr. Salomó Torres -Unió de Pagesos-.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada