dimarts, 18 de setembre de 2012

l'ús sostenible de productes fitosanitarisFa temps que la proposta de Reial Decret en quan a l'ús sostenible de productes fitosanitaris estava en boca de tots aquells que treballem en aquest sector, de manera més o menys indirecta.

Finalment, dissabte passat va apareixer publicat aquest Reial Decret.

  


Veure sencer Reial Decret 1311/2012, 14 de setembre, pel que s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Són molts els punts a comentar o destacar. Però, per damunt de tots ells, es defineix l'obligatorietat de que les explotacions agrícoles disposin d'assessors tècnics i que quedarà del tot especificat abans de l'1 de març de 2013. Data en que també s'especificaran, i per a cada cultiu, les dimensions de les explotacions agrícoles a partir de les quals hauran de disposar de tècnics. 

"El asesoramiento que se realice en los distintos marcos de control de plagas a los que hace referencia el artículo 10.2 - agricultura ecológica, producción integrada, etc... -, será realizado por un técnico que pueda acreditar la condición de asesor, según los requisitos establecidos en el artículo 12 - titulación acreditada y otras condiciones establecidas por las comunidades autónomas -, y se efectuará siguiendo los principios generales de la gestión integrada de plagas establecidos en el anexo I que sean aplicables en cada momento y tipo de producción."

"El asesoramiento deberá quedar reflejado documentalmente. Antes del 1 de marzo de 2013 en Ministerio de Agricultura, Alementación y Medio Ambiente, a propuesta del comité, publicará, a través de su página web, los requisitos que deberá cumplir la documentación del asesoramiento en el ámbito de la producción agraria, incluyendo su contenido mínimo."    

En properes reunions de l'ADV aprofundirem més sobre aquest document i analitzarem les implicacions que comportarà per les nostres explotacions agràries.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada