dijous, 28 de març de 2013

Quadern de camp

Arrel de la nova normativa que obliga a dur registres de les actuacions realitzades a la nostra explotació, com: tractaments fitosanitaris, registres de collita, etc... i de les certificacions de producció integrada i ecològica que realitzeu molts de vosaltres. L'ADV ha creat un quadern de camp a través del programa Excel que permet agilitzar de manera important la introducció de totes aquestes dades.

 

El quadern de camp dissenyat perquè tothom, estigui més o menys habituat amb els ordinadors, pugui utilitzar-lo. En funció de cada cas, es poden fer les adaptacions que cadascú de vosaltres vulgui o necessiti i per els que vulguin anar més enllà dissenyaríem una nova secció de costos.