divendres, 27 d’abril de 2012

actuacions per al control de D. Suzukii

mascle de drosophila suzukii i que podeu identificar a simple vista

Donat el nivell poblacional de la plaga Drosophila Suzukii, L'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès estableix el següent protocol d'actuació per fer-hi front:

1. Els cultius de més sensibilitat d'atac són cirera i pruna. Tot i que no es descarten altres cultius.

2. l'ADV ha disposat d'una xarxa de monitoratge per identificar les zones de major risc d'atac. Tots els municipis de l'ADV estant inclosos dins la xarxa per a conèixer al detall l'evolució de la
plaga.

3. L'ADV us comunicarà l'evolució de la plaga setmanalment i avisarà de les zones de major risc d'atac.

4. La sensibilitat del fruit a tenir dany comença a partir de que la cirera agafa el color palla (20 dies abans de collita).

5. Els tractaments fitosanitaris es recomanaran des de la mateixa ADV. Tingueu cura de l'ús repetitiu de piretroids que pot malmetre els equilibris de fauna auxiliar i augmentar plagues secundaries com aranya roja.

6. Productes per utilitzar abans del verolat (20 dies aprox. abans   de collita): acetamiprid 20% (14 dies); dimetoat 40% (21 dies); alfa-cipermetrín 10% (21 dies).

7. Productes a utilitzar en el període de maduració: lambda cihalotrín 10% i 2,5% (7 dies); beauveria bassiana*; spinosad*.

* productes admesos en agricultura ecològica.

8. Altres recomanacions:
  • NO ABANDONAR LA GESTIó AGRíCOLA de les parcel.les sensibles a rebre danys. 
  • COL.LOCACIó DE TRAMPES pel seguiment de la plaga i control a través de captures massives en punts crítics.
  • NO DEIXAR FRUITS PICATS a la parcel.la. Cal destruir-los! Per exemple: dipositar-los en contenidors sumergits en aigua i insecticida.
  • ELIMINAR ARBUSTOS, propers a parcel.les, que donin petits fruits silvestres de coloracions vermelloses. 

Més informació: Document Sanitat Vegetal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada