dilluns, 28 de febrer de 2011

el sector té una cita el proper 6 d'abril...

Avui, l'agricultura viu moments de canvis importants. La nova regulació de productes fitosanitaris i els seus usos sostenible, les inspeccions sobre els equips d'aplicació de productes fitosanitaris, l'obligatorietat de la implantació dels principis de la Gestió Integrada (GIP), etc...

En aquest context, ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès ha desenvolupat el programa d'aquesta jornada. Amb l'objectiu de tractar els principals problemes en quan a sanitat vegetal de la vinya i fruiters. I, a la vegada, que oferir una visió personal, dels professionals tècnics al capdavant d'importants cellers, en quan als sistemes de producció que han implantat per la elaboració dels seus vins i caves (producció integrada, agricultura ecològica i biodinàmica).

El programa de la jornada serà el següent:

09,30h. llirement de la documentació

10,00h. presentació de la jornada a càrrec de Sr Jordi Sella (cap oficina Alt Penedès DAAM), Sr. Jaume Almacelles (responsable ADV a Catalunya DAAM) i Sr. Josep Torrents (president ADV Fruita Dolça Alt Penedès)

10,15h. malalties de fusta de la vinya: nous coneixements sobre la biologia i el seu control a càrrec Dr. Jordi Luque (IRTA)

11,30h. comunicació comercial producte Fuego a càrrec de Sr. Nèstor Coltell (Biagro)

11,45h. pausa - cafè

12,15h. comunicació comercial producte Cobre Nordox a càrrec Sr. Josep M. Boldú (CQ Massó)

12,30h. taula rodona sobre el futur de la producció vitivinícola i els seus sistemes de producció (integrada-ecològica-biodinàmica) a càrrec de Sr. Joan Rubió (Recaredo), Sr. Josep M. Albet (Albet i Noya) i Sr. Joan Esteve (Codorniu-Raimat). Modera Sr. Joan Reyes (Sanitat Vegetal DAAM)

14,00h. dinar

16,00h. Epidemiologia i control de monilia sp. en presseguer a càrrec de Dr. Josep Usall (IRTA)

17,00h Comunicació comercial producte Dipel df a càrrec de Sr. Josep Saltor (Kenogard)

17,15h Experiències en el maneig de cultius en agricultura ecològica a càrrec de Sra. Laia Viñas (ADV ecològica Ponent) i Sra. Núria Cuch i Sr. Andreu Vila (ADV Fruiters del Baix Llobregat)

18,45h Cloenda a càrrec Sr. Salomó Torres (Unió Pagesos) i Sr. Lluís Ràfols (Consell Comarcal Alt Penedès)


La cita serà el proper 6 d'abril al restaurant Sol i Vi.
Cal inscripció prèvia: preu de 40 euros (amb dinar) o bé de 25 euros (sense dinar). Preus especials per membres de l'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès.
Data límit 28 de març. Places limitades.

Podeu informar-vos en a adv-altpenedes@agronet.org

PATROCINA

KENOGARD

CQ MASSÓ

AGROSYSTEM


COL.LABORA
BAYER CROPSCIENCE
BELCHIM
HILFE AGROTECHNICAL
OPENNATUR
SYNGENTA
SIPCAM INAGRA
AVANTAGRO
CODORNIU
UNIÓ PAGESOS
AGROXARXA


dimarts, 15 de febrer de 2011

l'ADV un pas per endavant...

Molts de vosaltres portareu mesos escoltant, en jornades, la paraula Gestió Integrada de Plagues (GIP). Hi ha cert sector, principalment l'administració pública, interessat en que tots plegats ens famirialitzem amb aquest concepte i els principis que aquest recull. El motiu? és ben clar! el gener de 2014, tots els professionals de l'agricultura hauràn de seguir els principis de la GIP, descrits per la CE i recollits en la directiva 2009/128/CE de 21 d'octubre de 2009.


Principi 1: la prevenci
ó i eliminació d'organismes nocius s'ha d'aconseguir, especialment, per: rotació cultius, tècniques de cultiu, material vegetal, pràctiques de fertilització, mesures profilàctiques i preservació dels organismes beneficiosos.

Principi 2: disposar de sistem
es de monitoratge de plagues i malalties, per tal de poder realitzar les previsions i diagnostics de danys. Tot plegats amb el recolzament tècnic.

Principi 3: definir els llindars de tractament per zones i organismes nocius.

Principi 4: prioritzaci
ó dels mètodes sostenibles (biològics, físics,...) enlloc dels químics (fitosanitaris).

Principi 5: utilitzar plag
uicides selectius.

Principi 6: limitar la utilització de plaguicides per tal de no desenvolupar resistencies.

Principi 7: disposar d'una estratègia de lluita que permeti combatre de manera eficaç els diferents organismes nocius i no repetir l'ús de plaguicides.

Principi 8: comprovar l'eficacia de les mesures fitosanitaries dutes a terme.

La GIP tractarà d'implantar mètodes de protecció vegetal economicament i ecologicament justificables i amb l'objectiu de preservar la salud de les persones i el medi ambient. Dit d'una altra manera, es promourà activament la implantació de mecanismes naturals pel control de plagues, per tal d'alterar el mínim els entorns agrícoles i minimitzar el número de tractaments fitosanitaris.

La clau de tot plegat serà
com materialitzaran els diferents estats membres de la CE els principis descrits anteriorment de la GIP. Abans del 30 de juny de 2013, cadascun d'ells haurà de concretar les mesures i condicions que emprendra, per tal d'implantar el que recull aquesta directiva - d'ús sostenible dels plaguicides -.

Desde l'any 2002, L'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès i el conjunt de les seves explotacions apliquen els principis de la GIP. La certificació de qualitat, Producció Integrada, controla, any rere any, que tots les nostres agricultors compleixin aquests principis que recull la GIP.

dimecres, 9 de febrer de 2011

una jornada molt profitosa...

Arrel de la jornada tècnica que va organitzar la nostra ADV amb el Centre de Mecanització Agrària de Lleida i que va convocar a unes 40 persones a la Fortesa, us deixo l'enllaç d'aquest video:

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.I com que les imatges (de la jornada) valent més que tot el resum que en pugui fer... aquí van algunes d'elles: