divendres, 27 d’abril de 2012

actuacions per al control de D. Suzukii

mascle de drosophila suzukii i que podeu identificar a simple vista

Donat el nivell poblacional de la plaga Drosophila Suzukii, L'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès estableix el següent protocol d'actuació per fer-hi front:

1. Els cultius de més sensibilitat d'atac són cirera i pruna. Tot i que no es descarten altres cultius.

2. l'ADV ha disposat d'una xarxa de monitoratge per identificar les zones de major risc d'atac. Tots els municipis de l'ADV estant inclosos dins la xarxa per a conèixer al detall l'evolució de la
plaga.

3. L'ADV us comunicarà l'evolució de la plaga setmanalment i avisarà de les zones de major risc d'atac.

4. La sensibilitat del fruit a tenir dany comença a partir de que la cirera agafa el color palla (20 dies abans de collita).

5. Els tractaments fitosanitaris es recomanaran des de la mateixa ADV. Tingueu cura de l'ús repetitiu de piretroids que pot malmetre els equilibris de fauna auxiliar i augmentar plagues secundaries com aranya roja.

6. Productes per utilitzar abans del verolat (20 dies aprox. abans   de collita): acetamiprid 20% (14 dies); dimetoat 40% (21 dies); alfa-cipermetrín 10% (21 dies).

7. Productes a utilitzar en el període de maduració: lambda cihalotrín 10% i 2,5% (7 dies); beauveria bassiana*; spinosad*.

* productes admesos en agricultura ecològica.

8. Altres recomanacions:
  • NO ABANDONAR LA GESTIó AGRíCOLA de les parcel.les sensibles a rebre danys. 
  • COL.LOCACIó DE TRAMPES pel seguiment de la plaga i control a través de captures massives en punts crítics.
  • NO DEIXAR FRUITS PICATS a la parcel.la. Cal destruir-los! Per exemple: dipositar-los en contenidors sumergits en aigua i insecticida.
  • ELIMINAR ARBUSTOS, propers a parcel.les, que donin petits fruits silvestres de coloracions vermelloses. 

Més informació: Document Sanitat Vegetal

dimarts, 17 d’abril de 2012

visita tècnica a Fraga

El divendres passat, 13 d'abril, un petit grup de socis de l'ADV ens varem desplaçar a la zona de Fraga. Allà ens esperaven els companys de l'Agropecuària del Cinca, el seu tècnic i gerent, Juan José Orries, i un dels socis de la cooperativa.

Al llarg de tot el dia varem poder visitar àmpliament aquesta important zona fructícola. Se'ns cap mena de dubte, avui per avui, aquesta zona representa el principal centre productor fructícola (pinyol) espanyol i punter a tot Europa. La visita ens va portar a recórrer bona part del pas del riu Cinca per la zona, des de Torres de Segre i Soses passant per Fraga fins a Belver de Cinca.

Aquí van algunes fotografies...

assaig en presseguer seguint el sistema hidropònic en torreta
assaig en presseguer seguint el sistema hidropònic en sacs
sota plàstic en presseguer d'un any de plantació
sota plàstic en presseguer d'un any de plantació
sota plàstic en presseguer d'un any de plantació
vista des de 250 m altitud de la plana de fruiters voltant Fraga

dilluns, 2 d’abril de 2012

resum jornada tècnica

El passat 23 de març, l'ADV Fruita Dolça de l'Alt Penedès, va celebrar la seva jornada tècnica anual. Enguany, va tenir una assistència d'un centenar de professionals del sector (agricultors, assessors, tècnics, directors de finca, etc...).

moment de la ponència de Joan Reyes
Joan Reyes, tècnic de Sanitat Vegetal del DAAM, va donar el tret d'inici de la jornada exposant la situació del Penedès, després d'haver localitzat en la campanya 2011 alguns danys de Cryptoblaves i Eulia sobre vinya. Aquests dos "nous" lepidòpters s'estudiaran al llarg d'aquest campanya 2012, així com també se'n farà un prospecció molt més acurada on hi participaran diverses ADVs.

moment de la ponència d'Adriana Escudero
Seguidament, Adriana Escudero, tècnica de l'IRTA, va tractar la problemàtica creixent de Drosophila Suzukii. La ponència va exposar els precedents de danys de la darrera campanya i origen de la plaga fins arribar al dia d'avui.  El ressó que s'ha donat d'aquesta plaga va despertar l'atenció de molts assistents a la jornada. Finalment, Adriana va intentar exposar algunes de línies de treball que s'estan seguint des dels diferents organismes i les experimentacions i assaigs que realitzaran les ADVs al llarg d'aquesta campanya.

Per tancar la jornada, els tècnics d'Agromillora, Jose Manuel Lacarte i Marisa Cunill varen fer un ampli repàs dels diferents clons de vinya i perspectives de la demanda de varietats de raïm i portaempelts de presseguer (Rootpac), respectivament. Ambdues ponències varen posar damunt la taula elements claus perquè les nostres explotacions agrícoles segueixin essent competitives en un mercat tant i tant canviant en aquests darrers anys. L'elecció del material vegetal de les nostres parcel.les és clau en  aquest sentit i així es va posar de manifest en totes dues exposicions.

Marisa Cunill, Agromillora
Jose Manuel Lacarte, Agromillora