dijous, 28 de març de 2013

Quadern de camp

Arrel de la nova normativa que obliga a dur registres de les actuacions realitzades a la nostra explotació, com: tractaments fitosanitaris, registres de collita, etc... i de les certificacions de producció integrada i ecològica que realitzeu molts de vosaltres. L'ADV ha creat un quadern de camp a través del programa Excel que permet agilitzar de manera important la introducció de totes aquestes dades.

 

El quadern de camp dissenyat perquè tothom, estigui més o menys habituat amb els ordinadors, pugui utilitzar-lo. En funció de cada cas, es poden fer les adaptacions que cadascú de vosaltres vulgui o necessiti i per els que vulguin anar més enllà dissenyaríem una nova secció de costos.

 

Els espais del quadern estant pintats en funció del tipus de cel.la, per tal que sapigueu al moment que heu de fer sobre aquesta. A més, té nombrosos desplegables per evitar escriure i que el registre de dades sigui més automàtic. També, disposa de formules per calcular directament les dosificacions "standards" dels tractaments fitosanitaris segons el producte escollit. I, també, d'un llistat actualitzat de les matèries actives autoritzades pel cultiu. Així, sabreu en tot moment si el producte està autoritzat o no.

El quadern ha de permetre, d'una manera molt senzilla, que tothom compleixi amb la normativa. 

Per tal de disposar de l'Excel, poseu-vos en contacte amb el tècnic i farem les adaptacions que calguin a la vostra explotació.