dimecres, 26 d’octubre de 2011

noticia de LaVanguardia (24-10-2011)

INSECTICIDA SEXUAL - l'ús de les feromones redueix els plaguicides en cultius de poma i préssec -. Antonio Cerrillo

El camí de l'agricultura tradicional per aconseguir fruita i verdura amb menys plaguicides serà llarg i complicat. Requerirà dosis d'imaginació. Però collir aliments frescos amb menys residus químics és una exigència de la nova política agrària comunitària... i dels consumidors. Per això s'estant fomentant les estratègies que evitin l'ús d'insecticides químics.

Entre altres fórmules, s'ha recorregut a les tècniques de confusió sexual entre els insectes per impedir la trobada de mascles i femelles, impossibilitant la reproducció i prevenir les plagues. Als camps s'instal.len difusors de feromones, l'olor de les hormones de la femella, cosa que enganya els mascles amb pistes falses i, fins i tot, fa que quedin atrapats massivament en trampes. D'aquesta manera, s'ha pogut reduir fins a un 25% l'ús d'insecticides i fungicides al camp de poma i del 20% als de préssec, segons les primeres experiències dutes a terme en parcel.les comercials. "Els resultats estan sent positius", resumeix Joan Gòdia, subdirector general d'Agricultura de la Generalitat.

La necessitat d'introduir tècniques biològiques per defensar les collites obeeix a les dues restriccions que imposa la UE en l'ús de plaguicides químics. La raó són els impactes d'aquestes substàncies sobre la salut i el medi ambient. Després de la collita, restes de plaguicides queden als aliments frescos de fruita i verdura, i la seva bioacumulació a l'organisme humà pot ser perillosa.

"En la mesura que l'agricultura industrial i monocultius creixen, augmenta l'ús global de plaguicides", afirma Gustavo Duch, expert en seguretat alimentària.

Dels 973 productes fitosanitaris que s'utilitzaven al camp, la UE n'ha prohibit el 75% per la seva toxicitat. Aquestes limitacions augmentaran en el futur i obligaran als pagesos a recórrer cada vegada més a aquestes estratègies alternatives, mentre en paral.lel veuran créixer les plagues de tota mena (com ja passa amb el cargol poma de l'arròs, o la mosca Drosophila Suzukii que fa malbé cireres i maduixes).

La campanya Fruit.Net del Departament d'Agricultura investiga solucions alternatives a l'ús d'insecticides, per donar-les a conèixer als pagesos, explica Gòdia, que destaca l'èxit que estant tenint les estratègies de confusió sexual. La idea és senzilla. Es pretén que en un camp en el qual s'introdueix una forta càrrega de feromones, l'olor dels insectes femella quedi encavalcada, de manera que els mascles no les poden trobar. Una variant és provocar l'olor de falses femelles, una font d'emissió de feromones tan forta que els mascles segueixen pistes falses i no arriben a trobar la femella.

Un altre sistema és la instal.lació a les parcel.les d'un nombre determinat de trampes (moltes en forma d'embut) cap a les que s'atreu els insectes mitjançant una mena d'olor de caràcter alimentari o una feromona.

"Volem que els pagesos coneguin les solucions que permeten lluitar contra els insectes sense utilitzar productes químics. Aquestes pràctiques s'han de posar en comú entre els pagesos i han d'aplicar-se en parcel.les comercials; i en els casos en què no hi ha encara una solució, cal continuar investigant", diu Joan Gòdia.

La primera experiència s'ha dut a terme en 21 finques de cultiu de poma i a 12 de préssecs de Lleida. No només es van reduir el 25% el nombre de tractaments fitosanitaris, sinó que a més gairebé el 90% de les mostres collides no presentaven restes químiques de plaguicides. La dada és rellevant, ja que el 51% de les mostres de fruites i hortalisses fresques controlades l'any passat van registrar residus químics, mentre que el 2,4% del total supera el límit permés per la UE.

dilluns, 10 d’octubre de 2011

el proper 26 d'octubre...

L'IRTA organitza la jornada fructícola el proper 26 d'octubre. La jornada té un programa prou extens que podeu consultar aquí:

PROGRAMA
8,45h   Inici de la Jornada en català: lliurament de la documentació
9,00h   Presentació de la Jornada
9,10h   El russeting en pera Conference
9,45h   Exposició comentada de les varietats de poma i pera
10,30h Pausa (Visita lliure als estands comercials)
11,30h Efecte de les xarxes antipedra sobre les necessitats de reg dels fruiters
11,55h SIGFITO. El reciclatge d’envasos buits de fitosanitaris
12,15h Situació actual de la producció de pomera als Estats Units
13,00h Dinar
15,30h Visita assajos de camp:
- Nous dissenys de plantacions
- Demostració sobre bones pràctiques en el reciclatge d’envasos fitosanitaris (SIGFITO)
- Comportament de nous patrons de perera (M-H i Pyriam)
- Demostració de maquinària agrícola i atomitzadores
- Visita lliure a l’exposició de varietats
- Visita lliure als estands comercials
17,00h Sharka, Xanthomonas i foc bacterià: un perill per al sector fructícola
17,20h Exposició comentada de varietats de préssec, nectarina, préssec pla i nectarina plana
18,00h Fi de la Jornada

L'endemà, 27 d'octubre, es repetirà la jornada en castellà. La jornada tindrà lloc a la finca que té IRTA a Mollerussa (Crta. Mollerussa a Torregrossa Km.3)